Kush jemi ne

Studio Ligjore “Cakrani”, si institucion i mbrojtjes i interesave të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë dhe më gjerë nëpërmjet ligjit, me shtrirje institucionale në pothuaj gjithë Jugun.

Mbrojtje ligjore në hapësirat mbarëkombëtare dhe ndërkombëtare, bën të mundur një shërbim të lartë profesionale ligjor avokatie, konsulence ligjore, ndërmjetësime në marrëdhëniet civile ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve private dhe shtetërore, fushat penale, administrative etj.

Principet dhe Parimet tona

PRINCIPET

Ndërtimi i një Shteti të së Drejtës është produkt i angazhimit qytetar, ndaj dhe principet tona janë të lidhura pazgjidhshmërisht me zbatimin e ligjeve të këtij shteti, ku shërbimi i mbrojtjes ligjore është sa thelbësor, aq edhe i patjetërsueshëm.

FILOZOFIA

Filozofia e së Drejtës, është padyshim edhe tipari ynë udhëheqës, që me anë analizash, vlerësimesh, pluralitet idesh, interpretimesh praktiko-juridike, epilogon me arritjen e produktit, që është vendosja e drejtësisë.

VIZIONI

Vizioni ynë është paprekshmëria e qytetarit ndaj padrejtësisë, nëpërmjet mbrojtjes ligjore brenda shtetit të së drejtës, garantimi ligjor e kushtetues i pozitës dhe lirive të tij me anë të mbrojtjes sonë ligjore për ti gëzuar ato totalisht.

E ARDHMJA

Ta bëjnë shërbimin tonë ligjor sa më efikas dhe të shpejtë, si në kërkimin dhe gjetjen brenda një kohe sa më të shkurtër, të dokumenteve në shërbim të problemit ashtu dhe në ndjekjen e problematikës në rrafsh kombëtar dhe mbarëkombëtar.